หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ เดิมชื่อเงิน เกิดวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2353 ตรงกับวันศุกร์ แรม 12 ค่ำ เดือน 10 ที่บ้านบางคลาน อำเภอโพทะเล บิดาชื่ออู่ มารดาชื่อฟัก เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน เมื่ออายุ 3 ปี ได้ศึกษาเล่าเรียนที่วัดตองปุ (วัดชนะสงคราม) จนอายุ 12 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร และเมื่ออายุ 22 ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และจำพรรษาอยู่ที่วัดตองปุ 3 พรรษา จึงย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดคงคาราม (บางคลานใต้) และมา สร้างวัดขึ้นใหม่ที่บ้านวังตะโก ปัจจุบันคือวัดหิรัญญาราม (วัดวังตะโก)หลวงพ่อเงิน เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดพิจิตร และประชาชนทั่วไป เป็นพระเคร่งทางพระธรรมวินัยและวิปัสสนา เป็นพระอุปฌาย์มีสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณฝ่ายวิปัสสนา พระเครื่องหลวงพ่อเงินมีพระคุณานุภาพทรงคุณทางแคล้วคลาด คงกระพันชาตรี และเมตตามหานิยม
หลวงพ่อเงินมรณภาพ เมื่อวันศุกร์ แรม 11 ค่ำ ปีมะแม พ.ศ. 2462 รวมอายุ 109 ปี