ส้มโอท่าข่อย มีปลูกกันมานานที่บ้านท่าข่อย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร เริ่มเป็นที่รู้จักกันครั้งแรกที่บ้านนายบัว ผู้ใหญ่บ้านท่าข่อยเมื่อราว 100 ปีมาแล้ว สันนิษฐานว่าพ่อค้าชาวจีนนำโอ่งใส่เรือมาขาย และมีกิ่งพันธุ์ส้มโอมาขายด้วย ต่อมาสมัยครูกลับ สอนอยู่โรงเรียนวัดท่าข่อย ได้ปลูกและนำไปประกวดที่กรุงเทพฯ ได้รางวัลชนะเลิศ ส้มท่าข่อย มีพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัดประมาณ 7 พันไร่เศษ ที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 5,700 ไร่ อีกประมาณ 1,300 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต ปลูกมากที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอเมือง และอำเภอตะพานหิน ตามลำดับ ให้ผลผลิตประมาณ 2,500 ก.ก. ต่อไร่ ต่อปี จะมีผลผลิตรวมทั้งจังหวัดประมาณ 14,000 ตัน ต่อปี (สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ปี 2546)
ส้มโอท่าข่อยให้ผลดก ออกดอกติดผลได้ตลอดปี มีเมล็ดน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย ผลใหญ่น้ำหนักประมาณ 1.5 - 2.0 กิโลกรัม เนื้อกุ้งสีชมพูเรื่อ รสชาดหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว