พลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิจิตร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย เกตุบัวตูม ขัดสมาธิเพชร ชายสังฆาฏิสั้นอยู่เหนือพระอุระ เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นแรกสร้างราว พ.ศ. 1660 - 1800 หน้าตักกว้าง 1.40 เมตร สูง 1.60 เมตร มีพุทธลักษณะงดงามมาก ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดท่าหลวง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2388
ประวัติมีอยู่ว่า พระพิจิตรซึ่งเป็นเจ้าเมืองพิจิตร ได้ขอร้องแม่ทัพกรุงศรีอยุธยาในคราวเดินทางผ่านเมืองพิจิตรเพื่อปราบขบถจอมทองเมืองเชียงใหม่ หากเสร็จศึกแล้วให้หาพระประธานมาฝากเพื่อประดิษฐานที่จังหวัดพิจิตรด้วย แม่ทัพจึงได้อัญเชิญหลวงพ่อเพชรลงแพลูกบวบล่องมาทางแม่น้ำปิง ฝากเจ้าเมืองกำแพงเพชรไว้ และพระพิจิตรได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดนครชุม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร ต่อมาเมื่อกระแสน้ำเปลี่ยนทางเดิน จึงได้อาราธนาหลวงพ่อเพชรมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัด ท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วไปจนถึงปัจจุบัน