ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรอำเภอสากเหล็ก ร่วมพิธีเปิด “ โครงการ 2 เมษายน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันรักการอ่าน พิจิตรเมืองนักอ่าน ” (02/04/62)