ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก
35 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160
E-mail : saklek.doae@gmail.com
โทรศัพท์ 099-271-2050